News/Blog

Tacksägelse- och böneämne

Vi är oerhört tacksamma för att ni vill stå tillsammans med oss i bön; vårt uppdrag skulle vara omöjligt att utföra utan er förbön. UKRAINA: 14 000 ex. av Bibeln med Davidsstjärnan är nu på väg till Ukraina och ännu ett av länderna i forna Sovjetunionen. Biblarna...

Uganda

Under två år har ServeNow stått för kostnadsfri undervisning för ca 3 000 barn och The Basic-serien med grundläggande undervisning om bibeln, till olika församlingar. Pastor Grace beskriver hur det påverkat församlingen: ”Budskapet i böckerna har varit en hjälp till...

Takk og bønn

Mange takk for at du står med oss i bønn, oppdraget vårt ville vært umulig å gjennomføre uten deg/dere. UKRAINA: 14 000 eksemplarer av Davidsstjerne-Bibelen er på vei til Ukraina og en annen tidligere Sovjet-stat. Biblene vil bli gitt til messianske menigheter....

Påvirkning på manges liv i Uganda

I løpet av de to siste årene har ServeNow gitt gratis undervisning til rundt 3000 barn i Uganda. De har også gitt grunnleggende bibelundervisning i flere menigheter ved bruk av The Basic Series. Pastor Grace beskriver påvirkningen dette har hatt slik: ″Budskapet i...

Newsletter Signup

Sign up for updates to the MediaServe blog using the form below:

Newsletter Signup Form

4 + 12 =