INDIA: Menneskers liv forandres når Gud svarer på bønner

INDIA: Menneskers liv forandres når Gud svarer på bønner Kavitha bor i en landsby i det østlige India. Da pastor Sunil møtte henne første gang var hun syk og var blitt svak og kraftløs. Mannen hennes hadde tatt henne med til flere leger, men til ingen nytte. De ønsket...

UBENEVNT LAND: Modige kristne takker de som oppmuntrer dem

UBENEVNT LAND: Modige kristne takker de som oppmuntrer dem Noen av våre partnere arbeider i land der det er strenge restriksjoner på kristne aktiviteter, og de troende risikerer urettferdig behandling. Men vi skaffer dem redskaper til innhøstningen! Bøkene vi...

NEPAL: Hinduer elsker Skriftene

NEPAL: Hinduer elsker Skriftene Våre partnere i Nepal kvitterte ut 1 500 Nytestamenter, 12 400 eks. av Kongen (Markusevangeliet) og 25 000 av heftet Hemmeligheten til et virkelig liv, og dette er det som skjedde: Mange hinduer var begeistret for å få Det Nye...

Bønnesvar!

Bønnesvar! ”Når to av dere kommer sammen av hvilken som helst grunn i verden og gjør den til en bønn, går min Far i himmelen til aksjon. Og når to eller tre av dere er sammen på grunn av meg, kan dere være sikre på at jeg er til stede.” Matteus 18.20, oversatt fra den...

INDIEN: Gud förvandlar många människors liv genom svarad bön

INDIEN: Gud förvandlar många människors liv genom svarad bön Kavitha bor i en by i östra delen av Indien. Hon hade varit sjuk för en lång tid och blivit mycket svag. Kavithas man hade tagit henne till olika läkare, men hon hade inte blivit bättre. De hade också önskat...