INDIA: Menneskers liv forandres når Gud svarer på bønner

by | Jun 29, 2016 | Norwegian | 0 comments

MediaServe logoKavitha bor i en landsby i det østlige India. Da pastor Sunil møtte henne første gang var hun syk og var blitt svak og kraftløs. Mannen hennes hadde tatt henne med til flere leger, men til ingen nytte. De ønsket også å få barn, men var svært ulykkelige etter at Kavita hadde hatt dødfødsler ─ to ganger.

Pastor ga dem boken Porten til livet og fortalte dem om Jesus. Han inviterte dem også til å komme i kirken. Og det var da ting begynte å forandre seg. I dag har de et herlig lite barn, og alle tre kommer regelmessig i kirken.

MediaServe Pictgure of India Nepal and Myabnar

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.