UBENEVNT LAND: Modige kristne takker de som oppmuntrer dem

by | Jun 29, 2016 | Norwegian | 0 comments

MediaServe logoNoen av våre partnere arbeider i land der det er strenge restriksjoner på kristne aktiviteter, og de troende risikerer urettferdig behandling. Men vi skaffer dem redskaper til innhøstningen! Bøkene vi refererer til nedenfor er: Det Nye Testamente, Kongen, Hemmeligheten til et virkelig liv og Porten til livet, hver av disse på deres eget språk.

”Jeg vil så gjerne få takke de som har hjulpet oss til å få tak i disse bøkene ─ og det helt gratis. Takk også til dem som så trofast har gjort arbeidet med å oversette dem.

Måtte Herren velsigne dere i alle disse oppgavene, og må Hans navn være lovet i deres hjem og kirker.”

En annen sa: ”Ord kan ikke gi uttrykk for min takknemlighet til vår Herre og til dere for bøkene dere har sendt oss, de er så dyrebare.

”Vi har brukt bøkene deres i evangliseringsarbeidet rettet mot både barn og voksne. Bøkene er enestående for nye kristne. Kongen er svært mye brukt i arbeidet blant barn og i søndagsskolene.”

MediaServe Pictgure of India Nepal and Myabnar

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.