New UK Office in Milton Keynes

New UK Office in Milton Keynes God has truly gone ahead of us in recruiting Andy and finding a new office to open, purely for UK outreach. The timescales were incredible and we ended up getting the keys and receiving Andy’s acceptance of his new role with us within 48...

Welcome Aboard, Andy!

Welcome Aboard, Andy! We’re delighted to introduce Andy Godfrey, who started working for MediaServe, a new division of ServeNow, this week, furthering our reach in the UK. He started working with us part-time this week, and in the new year will become a full-time...

Förbön och tacksägelse

Förbön och tacksägelse Nepal Fortsätt att be med oss för Nepal. Motståndet mot kristet arbete ökar, särskilt mot evangelisation. Under de senaste 20 åren med stor frihet, har församlingarna upplevt en fantastisk tillväxt i detta före detta hinduiska rike. Men nu är...

Operation Filippus fortsätter

Operation Filippus fortsätter Allteftersom väckelse och tillväxt fortsätter i de evangelikala församlingarna i Etiopien, så växer även behovet av biblar och grundläggande undervisningsmaterial. Under de senaste fem åren har vi bidragit med 250 000 biblar till...

Omegaprojektet

Omegaprojektet Från allra första början har MediaServe betjänat judiska samhällen genom att förse dem Guds ord. Förra året skickade vi 9 000 ex av Bibeln med Davidstjärnan till Ukraina och 3 000 ex till Israel. Biblarna gavs till Messianska församlingar. De i sin tur...