Å dele De Gode Nyheter med barn og ungdom

by | Oct 20, 2016 | Norwegian | 0 comments

newsletter-mssn-logoMange av de landene hvor MediaServe har et aktivt arbeid, har en svært ung befolkning. For eksempel er halvparten av Indias befolkning under 25 år. Så det er en viktig nøkkel å nå barna og de unge med Evangeliet! Det er jo kjent at 90% av dem som kommer til Kristus er under 19 år. Gang på gang hører vi om at foreldre får møte Evangeliet via sine barn. Foreldrene er kanskje analfabeter, men barna går på skolen, og de leser Skriften for foreldrene sine. Hele familier kommer til Kristus via barna!

I løpet av de to siste årene har MediaServe skaffet  433 000 eksemplarer av Kongen (The King, illustrert  utgave av Markusevangeliet) på ti språk. Disse er blitt gitt til menigheter i utkantstrøk i Pakistan, India, Burma, Kina, Nepal og Ukraina. Disse menighetene arrangerer sommerleirer, klubber og søndagsskoler for barn, og mange av deltagerne er fra ikke-kristne familier.

En 13år gammel jente finner trøst i Jesus:

For tre år siden mistet jeg min far. Jeg følte meg helt alene og deprimert. Jeg gikk på søndagsskole, men var ulykkelig på grunn av familiesituasjonen. En søndag fikk jeg Kongen. Jeg begynte å lese, og ble grepet da jeg skjønte at det finnes en som elsker meg høyere enn far, som jeg hadde mistet. Denne boken hjalp meg til å forstå Gud kjærlighet, og jeg fikk håp. Nå vil jeg gjerne komme inn i Jesu Kongerike, der jeg får virkelig kjærlighet, glede, fred og omsorg slik min far gav meg. Jeg klarte å komme over sorgen og skuffelsen og forsto at Jesus vil være en Konge for meg for alltid og gi meg en trygg fremtid. Nå bor jeg hos min mor i en landsby, og jeg går på søndagsskolen. Jeg er også veldig aktiv på skolen der jeg går. Jeg ønsker å vokse videre i Guds kjærlighet og vil tjene Kongen min på alle måter jeg er i stand til.

 Barn i Myanmar finner Jesus: 

  • En jente på 11 år fortalte: Jesus døde på korset for mine synder! Jeg er så imponert! Jeg har lyst til å fortelle dette til skolekameratene mine!                                                                                                
  • En foreldreløs jente var så bekymret over det triste livet sitt, men da hun hadde lest Kongen, sa hun: Nå har jeg Kongenes Konge hos meg hele tiden, jeg er så grepet av Herren Jesus Kristus! Dette budskapet har virkelig oppmuntret meg. Etter at jeg hadde lest denne boken begynte jeg å bry meg om andre mennesker. Jeg har lyst til å fortelle andre om det jeg har opplevd. Kan jeg få en bok til?
  • Etter at jeg hadde lest om den lamme mannen i Kongen som ble helbredet, fikk jeg tro for at jeg også kunne bli frisk, og Jesus gjorde et mirakel og helbredet meg. Nå deler jeg vitnesbyrdet mitt med andre!
  • Da jeg leste om Jesus i Kongen, om hvordan han stillet stormen, er jeg ikke redd lenger når det blir storm. Nå kan jeg stole på Jesus! (I Myanmar er det voldsomt monsunregn og stormer som forårsaker stor skader i landet).

 newsletter-picture-oct-16

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.