Operasjon Filip (Operation Chariot) fortsetter

by | Oct 20, 2016 | Norwegian | 0 comments

newsletter-mssn-logoVekkelsen og ekspansjonen i den evangeliske kirken i Etiopia fortsetter, og derfor øker også behovet  for Bibler og elementært undervisningsmateriell. I løpet av de siste fem årene har vi skaffet 250 000 Bibler til Etiopia på det amhariske språk i tre forskjellige utgaver: for jøder, for dem med muslimsk bakgrunn og for dem med ortodoks bakgrunn. I vår sendte vi 180 000 Nytestamenter på oromo-språket pluss 100 000 av Porten til livet (disippelopplæringsbok) og 200 000 av Hemmeligheten til et virkelig liv. Vi er sterkt engasjert i å hjelpe kirken i Etiopia med redskaper til å samle inn høsten, og vi tror at Herren vil ha oss involvert i Etiopia i mange år enda!

En av våre partnere i Etiopia skrev nylig: Mesteparten av litteraturen dere skaffet oss ble sendt til sørlige og sentrale deler av Etiopia der oromo er det mest talte språket. Dette er en region hvor vi har samarbeidet med et omfattende kirkeplantingsprogram i nye landsbyer og med store resultater. Mer enn 3 000 menigheter er hittil blitt plantet, mange av disse de siste par årene. For tiden støtter vi 250 kirkeplantere som starter enda 500 nye menigheter i området. Litteraturen vil bli gitt til disse 3 500 nye kirkene, som knapt nok har mottatt noen annen hjelp. Dette betyr at det på det lokale språket er et enormt behov for Bibler og annen litteratur til hjelp for de nye kristne. Bibelen er grunnleggende for at disse nye kirkene skal vare ved, og heftene er veldig, veldig gode og absolutt nødvendige for å disippelgjøre de nye troende. All litteraturen er til uvurderlig hjelp i arbeidet i kirkene, både innad og utad. Takk skal du ha!

newsletter-picture-oct-16

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.