ServeNow

by | Oct 20, 2016 | Norwegian | 0 comments

newsletter-mssn-logoNår jeg ser tilbake på dette siste året ser jeg hvordan Herren har vært trofast  med oss og ledet oss gjennom en utfordrende periode. Tidligere var jeg leder av MediaServe, men ble nødt til å ta pause pga utbrenthet. For at vår tjeneste skulle fortsette måtte vi gjøre omfattende endringer. Styret og noen av våre lokale forbedere samlet seg derfor i Uppsala for å søke Herrens vilje og veiledning. Vi følte oss da ledet til å inngå fellesskap med andre som står i en lignende tjeneste ─ mennesker vi har kjent og samarbeidet med i mange år.

Som resultat av dette er MediaServe nå en avdeling av ServeNow, som er grunnlagt og ledet av Lars Dunberg. MediaServes visjon og misjon forblir den samme, med hovedfokus på arbeid for jødene. De som har fulgt med oss de siste ti årene har kanskje lagt merke til at vårt arbeid blant hedninger har vokst seg mye større enn arbeidet blant jødene. Men vi vil fortsatt følge mottoet For jøde først, slik det er erklært i Romerbrevet 1,16. Vår erfaring er at ved å gjør dette, har Gud også rikelig velsignet arbeidet blant hedningene.

Vi arbeider i mange av de samme landene som ServeNow, og våre ulike sterke sider kompletterer hverandre. Vi tror at vi med forente krefter kan bli enda mer effektive i fremtiden.

Menneskene vi står til tjeneste for har vært det viktigste i tankene våre gjennom hele denne prosessen, for vi vil ikke at de skal bli stående tomhendte tilbake. I mange av områdene vi arbeider er det en enorm kirkevekst, men samtidig en alvorlig mangel på Skriften og andre redskaper i innhøstningen. Det finnes store muligheter til å utvide Guds Rike, for det er åpne dører for Evangeliet i mange områder som tidligere ble betraktet som stengte. Vi føler det fortsatt som et viktig kall å tjene Gud hvor som helst i verden.

Vår oppgave er å legge Guds Ord i hendene på dem som trofast går ut til mennesker som virkelig trenger å få del i De Gode Nyhetene.

Jeg vil svært gjerne høre fra deg, og har du spørsmål må du bare ta kontakt.

Gud velsigne deg,

Carolyn Arthur

Kommunikasjons- og utviklingsleder

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.