Takke- og bønneemner

by | Oct 20, 2016 | Norwegian | 0 comments

newsletter-mssn-logoNepal

Vær vennlig å fortsette å be for Nepal, nå er det økende motstand mot kristent arbeid ─ spesielt evangelisering. I løpet av de siste par ti år har det vært relativt stor frihet til å virke, og det har vært en massiv kirkevekst i dette tidligere hindu-monarkiet. Men tidene skifter. Be om at døren fremdeles må stå åpen for Evangeliet! Akkurat nå har vi 55 000 Nytestamenter og 25 000 av Porten til livet på nepali-språket under trykking! Be sammen med oss at alt må gå bra, og at disse bøkene kommer i hendene på dem som trenger dem mest.

Omega-prosjektet

Be for de jødiske familiene som har fått en Davidsstjerne-Bibel. Be om at Skriftene blir levende for dem og at de virkelig lærer sin Messias å kjenne, slik som George gjorde.

Nye språk ─ farsi og arabisk

Arbeidet med oppsettet av Det Nye Testamente på farsi er i gang. Vær med å be for Edwin som gjør dette utfordrende arbeidet. Kongen og Hemmeligheten til et virkelig liv er snart klare til trykking på farsi og arabisk. Vi vil gjerne være i stand til å fremskaffe Guds Ord til det økende antallet immigranter i Europa. Mange av disse kommer fra Iran, Afghanistan og Syria. Vær med og be om finansiering for disse prosjektene.

Etiopia

Vi gleder oss over hva Herren gjør i Etiopia! Be med oss om pengebeløpet som må til for å trykke 60 000 Nytestamenter på oromo i år.

Burma

Snart er vi klare til å trykke 150 000 av Hemmeligheten til et virkelig liv og 50 000 av Porten til livet på burmesisk. Be om at de siste forberedelsene må gå greit. Vær snill også å be for finansieringen av et nytt opptrykk av Bibelen på burmesisk.

Ukraina

De 20 000 ukrainske Nytestamentene er nå klare for eksport til Ukraina! De skal brukes i den ukrainsk-språklige delen av landet, der mange vender seg til Herren i denne vanskelige tiden. Vær snill å be om at alle import-formaliteter og leveransene til våre partnere inne i landet må gå bra. Å importere til Ukraina er vanligvis ganske utfordrende, og forsinkelser forekommer ofte.

Nye partnere

 Vi trenger nye partnere i tjenesten som vil være med og finansiere de forskjellige prosjektene.

Mange, mange takk til deg som står med oss i bønn! Vi setter virkelig stor pris på deg. Må Gud velsigne deg!

newsletter-picture-oct-16

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.