Förbön och tacksägelse

by | Oct 22, 2016 | Swedish | 0 comments

newsletter-mssn-logoNepal

Fortsätt att be med oss för Nepal. Motståndet mot kristet arbete ökar, särskilt mot evangelisation. Under de senaste 20 åren med stor frihet, har församlingarna upplevt en fantastisk tillväxt i detta före detta hinduiska rike. Men nu är läget annorlunda. Be att dörren fortfarande hålls öppen för evangelium! Just nu trycks 55 000 Nya Testamenten och Porten Till Livet, på nepali! Be med oss om att allt ska gå smärtfritt och att dessa böcker ska nå dem som bäst behöver dem.

Omegaprojektet

Be för de judiska familjerna som fått en Bibel. Be att ordet blir levande för dem och att de ska lära känna sin Messias.

Nya språk – farsi och arabiska

Sättningen av Nya Testamentet på farsi är påbörjad. Be för Edwin som gör det här utmanande arbetet. Snart är också Konungen och Hemligheten till ett verkligt liv klara för tryckning, både på farsi och arabiska. Vi vill kunna erbjuda Guds Ord till det allt större antalet flyktingar i Europa. Många kommer från Iran, Afghanistan och Syrien.  Be för att medel kommer in till dessa projekt.

Etiopien

Vi gläds över vad Gud gör i Etiopien! Be med oss för medel att trycka 60 000 Nya Testamenten på oromo i år.

Burma

Vi är snart redo för att trycka 150 000 ex av Hemligheten till ett verkligt liv och 50 000 ex av Porten till livet på burmesiska. Be för slutförandet av tryckningen. Be också om medel att kunna trycka fler burmesiska biblar.

Ukraina

De 20 000 Nya Testamenten på ukrainska är nu redo att skeppas! De kommer att användas i de ukrainsktalande delarna av landet, där många människor vänder sig till Herren mitt i allt elände. Be för att de nödvändiga formaliteterna inför importen och leveransen till våra partners, flyter på bra sätt. Vanligtvis är import till Ukraina en utmaning och förseningar är vanliga.

Nya understödjare

Be för att vi får fler understödjare till vårt arbete. Be också för samarbete med andra missionsorganisationer, som kunde ha nytta av att samarbeta med oss i olika projekter.

Tack för att du står med oss i bön! Vi uppskattar dig mycket!

Med önskan om Guds välsignelse!

newsletter-picture-oct-16

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.