Operation Filippus fortsätter

by | Oct 22, 2016 | Swedish | 0 comments

newsletter-mssn-logoAllteftersom väckelse och tillväxt fortsätter i de evangelikala församlingarna i Etiopien, så växer även behovet av biblar och grundläggande undervisningsmaterial. Under de senaste fem åren har vi bidragit med 250 000 biblar till Etiopien. Tryckta på amharinja, speciellt utgivna för judar, för dem med muslimsk bakgrund och för dem med ortodox bakgrund. I våras levererade vi också 180 000 Nya Testamenten på oromo, 100 000 ex av Porten till livet och 200 000 ex av Hemligheten till ett verkligt liv. Vi har åtagit oss att hjälpa församlingarna i Etiopien med verktyg för att kunna samla in skörden. Vi tror att vi ska vara involverade där många år framöver!

En av våra samarbetspartners i Etiopien skrev nyligen till oss:

Det mesta av litteraturen ni gett oss har skickats vidare till de södra och centrala delarna av Etiopien, där det huvudsakligen talas oromo. I de här områdena har vi arbetat med att starta upp nya församlingar. Resultatet är fantastiskt! Över 3 000 nya församlingar, varav många startat bara under de senaste åren. För närvarande understödjer vi 250 arbetare, som startar upp 500 nya församlingar i området. Vi kommer att ge böckerna vidare till dessa 3 500 nya församlingarna, som har hittills nästan inte fått någon hjälp alls. Det betyder att behovet av biblar är stort och likaså av annan litteratur på inhemska språk. Bibeln är livsviktig för de här nya församlingarna.  Vi är också i desperat behov av böckerna för att kunna undervisa de nyfrälsta och hjälpa församlingarna i deras utåtriktade arbete. Tack så mycket!

newsletter-picture-oct-16

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.