ServeNow

by | Oct 22, 2016 | Swedish | 0 comments

newsletter-mssn-logoNär jag ser tillbaka på året som gått, kan jag se Herrens trofasthet mot oss, han har lett oss genom olika utmaningar. Tidigare var jag den som ledde arbetet med MediaServe men p.g.a. utbrändhet fick jag göra ett avbrott. För att arbetet ändå skulle fortsätta som förut, behövde vi göra konkreta förändringar. Då styrelsen och våra lokala förebedjare träffades i Uppsala för att söka Herrens ledning, upplevde vi att vi skulle gå samman med en annan organisation. Detta var människor vi känt och arbetat med under många år.

Nu ingår MediaServe under ServeNow, en organisation grundad och ledd av Lars Dunberg. Visionen och uppdraget fortsätter oförändrat, så även arbetet bland judar. De som följt oss de senaste tio åren har märkt hur vårt arbete bland icke-judar har växt i omfattning och nu är större när det gäller kvantitet än arbetet bland judarna.  Vi fortsätter i alla fall att följa mottot ”Först till juden” som det står i Rom. 1:16. Genom att göra det har vi erfarit att Gud på ett fantastiskt sätt även välsignat vårt arbete bland icke-judar.

Vi arbetar i flera av de länder där ServeNow arbetar. Våra olika styrkor kompletterar varandra. Vi tror att när vi ställer oss tillsammans kan vi arbeta ännu effektivare i många år framöver.

Genom hela den här processen har de människor vi betjänar varit vårt fokus, vi vill inte lämna dem tomhänta. I många områden där vi arbetar, ser vi en enorm tillväxt i församlingarna samtidigt som behovet också ökar av biblar och andra redskap för att ta hand om skörden.  Det finns stora möjligheter att utvidga Guds rike, dörrar öppnas i områden som tidigare varit stängda. Behoven är trängande och vår kallelse är att betjäna församlingar över hela världen.

Vårt uppdrag är att lägga Guds ord i händerna på dem som troget tar de Goda Nyheterna till dem som är i desperat behov av att få ta del av dem.

Du får gärna höra av dig om det är något du undrar över. Tveka inte att kontakta mig.

Guds välsignelse önskar

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.