Nyheter om Omega-prosjektet

by | Jan 4, 2017 | Norwegian | 0 comments

Omega-prosjektet går ut på å systematisk tilby Davidsstjerne-Bibelen (en  Bibel spesialdesignet for jøder) til hvert eneste jødiske hjem i Sibir,  Fjerne Østen-området av Russland, Ukraina, og nå også til enda et land i det tidligere Sovjetsamveldet. Som et resultat av dette er det nå mange jødiske familier som leser Gud Ord, noe de ikke har hatt mulighet til tidligere.

Prosjektet startet for tolv år siden, og så langt har 1,5 millioner jødiske familier fått tilbud om å få tilsendt en Bibel ─ og flere enn 50 000 har svart på tilbudet og har fått et eksemplar!

Uheldigvis finnes det en arv av frykt etter andre verdenskrig; fremdeles er noen jøder redde for å avsløre sin identitet. En av dem er Igor.

Igor ble overrasket over å få brevet med tilbud om Davidsstjerne-Bibelen. Han lurte på hvordan noen kunne ha funnet ut at han er jøde. Men ønsket om å kunne få lese Bibelen ble sterkere og sterkere, så til slutt overvant han frykten og tok imot tilbudet.

Senere kom han i kontakt med en messiansk menighet, kom til tro på Yeshua (det hebraiske navn på Jesus), ble døpt og vokser i troen. Igor er en av 1 000 mennesker i den byen som har gitt respons på Omega-prosjektets tilbud og har mottatt en Davidsstjerne-Bibel.

Carolyn møtte også Natalia, som sa: ″Jeg kom til Kristus på grunn av denne bibelen. Min bror døde da jeg var liten. Vi ba for han som best vi kunne, men da jeg spurte folk om hvorfor han døde, svarte de at det var fordi vi ikke kunne be skikkelig.

Jeg ville lære å be på den rette måten og gikk til den ortodokse kirken. Der fikk jeg en bønnebok, men lærte likevel ikke å be.

Da jeg var seks år gammel gikk jeg gråtende til bestefar og ba han lære meg å be, jeg spurte også om hvorfor vi levde. Han fortalte meg at Gud hadde skapt oss til å leve på jorden og at Han er den Allmektige Gud og heter Jahve.

Jeg ba bestefar å fortelle meg alt han visste om Gud og om Bibelen. Og nå har jeg endelig fått min egen Bibel og har forstått at dette er boken som bestefar leste. Jeg er så takknemlig for Davidsstjerne-Bibelen som dere ga meg, og det helt gratis.

Vi takker alle som sendte oss disse bøkene!″

Slik som englene i Lukas 15, 10, gleder også vi oss når noen inviterer Jesus inn i livet sitt. Det er jo dette som er hensikten med tjenesten vår ─ å hjelpe menighetene å spre Guds Ord slik at så mange som mulig får lære Jesus å kjenne.

En fremstående kristenleder i dette landet sa til Carolyn : ″Nå har vi som kristne mer frihet enn tidligere, men vi vet ikke hvor lenge det varer. Derfor må vi benytte denne anledningen til å spre evangeliet!″ Vi i vår tjeneste vil så gjerne fortsette å hjelpe disse kirkene så de har redskaper til å høste inn grøden.  Vil du hjelpe oss til å utføre oppgaven?

graphic-for-omega-project

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.