Prisa Herren för bönesvar!

Prisa Herren för bönesvar! Tack för att ni står med oss i förbön. Vårt uppdrag skulle vara omöjligt att utföra utan våra bönepartners! Israel: 5 000 ex av Star of David Bible har levererats till messianska församlingar i Israel. Burma: Den burmesiska bibeln (50 000)...

Gud verkar bland iranier

Gud verkar bland iranier Iran har världens snabbast växande evangelikala befolkning med en årlig tillväxt på ca 20 % och Gud arbetar också bland iranier i andra länder. I Sverige upplever vi att farsitalande människor från Iran och Afghanistan, är väldigt öppna för...

Vilken fantastisk möjlighet!

Vilken fantastisk möjlighet! Under de senaste åren har vi fått se hur rekordmånga flyktingar och emigranter kommit till Europa. De människor som tidigare varit svårt att nå med evangeliet, står nu på vår tröskel. Det är vår uppgift att bli deras vänner och visa dem...

Takke- og bønneemner

Takke- og bønneemner Mange takk for at du står med oss i bønn. Oppdraget vårt ville vært umulig å utføre uten bønnepartnerne våre! Israel: 5 000 eks. av Davidsstjerne-Bibelen er blitt levert i Israel og vil bli gitt til messianske menigheter. Burma: Den burmesiske...