For en fantastisk mulighet!

by | Mar 1, 2017 | Norwegian | 0 comments

I løpet av de senere årene har vi sett at et rekordstort antall flyktninger og migranter er kommet til Europa. Folk som tidligere var vanskelige å nå med evangeliet står nå på vår egen dørstokk, og det er vår oppgave å være deres venner og å vise dem Guds kjærlighet.

Som en respons på dette har vi trykket 15 000 eksemplarer av Hemmeligheten til et virkelig liv og 5 000 av Kongen på farsi (også kjent som persisk). Vi er også i gang med arbeidet med å få utgitt Nye Testamente på farsi, dessuten annet bibelmateriell på dari og pashto (brukt i Afghanistan, Pakistan og Iran), og på arabisk.

47303482 - kos, greece - sep 28, 2015: unidentified refugees. stencil on the wall: we are all immigrants, our homeland all the earth.

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.