Prisa Herren för bönesvar!

by | Mar 1, 2017 | Swedish | 0 comments

Tack för att ni står med oss i förbön. Vårt uppdrag skulle vara omöjligt att utföra utan våra bönepartners!

Israel: 5 000 ex av Star of David Bible har levererats till messianska församlingar i Israel.

Burma: Den burmesiska bibeln (50 000) har precis nyss anlänt till vår kontakt i Burma.

Europa: Material på farsi finns färdigt.

Be med oss för:

Europa: Fler kontakter med församlingar i Europa, be att Gud får förändra människors liv på varje plats dit böckerna levereras. Vi behöver också hjälp med att be för dem som korrekturläser Nya testamentet på farsi, och för inspiration till dem som ska göra ett tilltalande omslag.

Ukraina: Be för dem som fick besök av ServeNow-teamet, speciellt för militärer och deras familjer, de som är direkt drabbade av kriget. ServeNow förser familjer i just det här området med mat och ved för att värma sina hus.

Indien och Pakistan: Vi arbetar med att kunna trycka Konungen till barn och ungdomar i Indien och Pakistan, men behöver medel till detta. Vi behöver också trycka upp mer material till sommarlägren. Be för att det kommer in donationer till de tryckningarna. Vi har tidigare sett hur just den boken berört så många barns hjärtan.

Kina: Biblar finns tryckta på kinesiska men vi står inför problem med logistiken. Be för vishet och lösningar.

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.