Takke- og bønneemner

by | Mar 1, 2017 | Norwegian | 0 comments

Mange takk for at du står med oss i bønn. Oppdraget vårt ville vært umulig å utføre uten bønnepartnerne våre!

Israel: 5 000 eks. av Davidsstjerne-Bibelen er blitt levert i Israel og vil bli gitt til messianske menigheter.

Burma: Den burmesiske Bibelen (50 000) har nylig kommet til vår kontakt i Burma.

Europa: Bøker på farsi er klare til levering. Vær med å be for flere gode kontakter med kirker rundt om i Europa, at Gud bruker sitt Ord til å forandre liv alle steder der bøkene kommer. Vi trenger også forbønn for korrekturleserne som gjennomgår Nytestamentet på farsi, og for inspirasjon til dem som skal utforme forsiden på bøkene, at de blir kulturelt relevante.

Be for disse prosjektene

Ukraina: Vær snill å be for alle dem som ServeNow-teamet hadde kontakt med, og særlig for soldatene og deres familier som er blitt direkte berørt av krigshandlingene. ServeNow-teamet skaffer mat og ved til familier i dette området.

India og Pakistan: Vi planlegger å utgi Kongen, som er for barn og unge, i India og Pakistan, men økonomien til trykkingen er ikke i orden ennå. Vi må også trykke opp så vi har nok til sommerleirene.

Be om at det kommer inn penger til disse bøkene, de har rørt ved så mange barns hjerter.

Kina: Skrifter er blitt trykket på kinesisk, men vi har problemer med forsendelsen. Be om visdom og gode løsninger.

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.