Vilken fantastisk möjlighet!

by | Mar 1, 2017 | Swedish | 0 comments

Under de senaste åren har vi fått se hur rekordmånga flyktingar och emigranter kommit till Europa. De människor som tidigare varit svårt att nå med evangeliet, står nu på vår tröskel. Det är vår uppgift att bli deras vänner och visa dem Guds kärlek.

Vi har förberett oss genom att trycka upp 15 000 ex av Hemligheten till ett verkligt liv och 5 000 ex av Konungen, på farsi. Vi är också på gång med Nya Testamenten på farsi och andra kristna böcker på dari och pashto. Dessa tre språk talas i Iran, Afghanistan och västra Pakistan. Arabiska är också på gång.

47303482 - kos, greece - sep 28, 2015: unidentified refugees. stencil on the wall: we are all immigrants, our homeland all the earth.

Newsletter Signup

Blog Languages

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.