Tacksägelse- och böneämne

Vi är oerhört tacksamma för att ni vill stå tillsammans med oss i bön; vårt uppdrag skulle vara omöjligt att utföra utan er förbön. UKRAINA: 14 000 ex. av Bibeln med Davidsstjärnan är nu på väg till Ukraina och ännu ett av länderna i forna Sovjetunionen. Biblarna...