I løpet av de to siste årene har ServeNow gitt gratis undervisning til rundt 3000 barn i Uganda. De har også gitt grunnleggende bibelundervisning i flere menigheter ved bruk av The Basic Series.

Pastor Grace beskriver påvirkningen dette har hatt slik: ″Budskapet i disse bøkene har hjulpet til å åpenbare den bibelske sannheten om Jesus for min menighet. Nå vet de mye om Jesus, hva han lærte og hva han befalte oss å gjøre. Min menighet er nå blitt trygg og sterk, og er utrustet til å tjenestegjøre uten å stusse ─ fordi de har lært om han de er tjenere for.″

Uganda