Vi är oerhört tacksamma för att ni vill stå tillsammans med oss i bön; vårt uppdrag skulle vara omöjligt att utföra utan er förbön.

UKRAINA: 14 000 ex. av Bibeln med Davidsstjärnan är nu på väg till Ukraina och ännu ett av länderna i forna Sovjetunionen. Biblarna kommer att delas ut till Messianska församlingar.

ETIOPIEN: Vi behöver ytterligare en pålitlig person som kan hjälpa oss med administration och logistik i Etiopien.

VIETNAMN: Stort tack! Nu har vi tillräckligt med medel för att börja trycka biblar för Hmong folket i Vietnamn och Kina. Be för Yanko som är ansvarig för projektet och för utmaningarna gällande logistiken.

VÅRT TEAM: Prisa Gud för en framgångsrik resa till Nordamerika för Carolyn och till Etiopien för Peter. Tack för att ni backade upp oss i bön, det märkte vi tydligt! Fortsätt att be om styrka och visdom för hela vårt team.

EKONOMI: Under de senaste två månaderna har vi fått se genombrott genom att Herren lett oss till nya understödjare. Vi behöver fortfarande fler men tackar Gud för det han hittills gjort!

EUROPA: Nya Testamentet på farsi är snart klart för tryckning. Be för oss när vi nu påbörjar arbetet med det arabiska Nya Testamentet, vårt största behov är en bra översättare.

Följ och gilla oss på Facebook och Twitter
www.facebook.com/MediaServe-200099 16337073
twitter.com/MediaServeUK