Mange takk for at du står med oss i bønn, oppdraget vårt ville vært umulig å gjennomføre uten deg/dere.

UKRAINA: 14 000 eksemplarer av Davidsstjerne-Bibelen er på vei til Ukraina og en annen tidligere Sovjet-stat. Biblene vil bli gitt til messianske menigheter.

ETIOPIA: Vi trenger enda en pålitelig medarbeider i Etiopia til å hjelpe oss med administrasjon og logistikk.

VIETNAM: Takk! Nå har vi økonomi til å sette i gang med førsteutgaven av Hmong-Bibelen som skal til Vietnam og Kina. Be for Yanko som har overoppsyn med prosjektet og de mange logistikk-utfordringene.

TEAMET: Pris Herren for at Carolyn fikk en vellykket reise til Nord-Amerika og for Peter til Etiopia. Takk for at du ber ─ vi kunne merke at vi ble støttet i bønn. Vær fortsatt med i bønn om styrke og visdom for hele teamet.

FINANSER: Vi har sett et gjennombrudd de siste par månedene, for Gud har ledet oss til nye partnere. Vi ønsker enda flere, og takker Gud for det han har gjort!

EUROPA: Nytestamentet på farsi er nesten klart til trykking. Vær med og be for starten på arbeidet med arabiske utgaver, spesielt nå når vi søker etter en dyktig arabisk oversetter.

Lik oss på Facebook, og/eller følg oss på Twitter
www.facebook.com/MediaServe-200099163337073/
twitter.com/MediaServeUK