Under två år har ServeNow stått för kostnadsfri undervisning för ca 3 000 barn och The Basic-serien med grundläggande undervisning om bibeln, till olika församlingar.

Pastor Grace beskriver hur det påverkat församlingen: ”Budskapet i böckerna har varit en hjälp till att förlösa de bibliska sanningarna om Jesus till min församling. De vet nu mycket mer om Jesus, om hans undervisning och vad han befallt oss att göra. Nu är mina medlemmar stadigt grundade, starka och utrustade för att tjäna Gud utan minsta tvekan. Nu vet de vem de tjänar.

Uganda