Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salme 119,105

″Det er innhøstningstid i Etiopia, men vårt problem er mangel på materiell til å nå ut og til å undervise!″

Dette sier en somalisk evangelist som arbeider i Etiopia, som er et land der det har vært store vekkelser de siste 20 årene.

I dag er anslagsvis 30 % av befolkningen evangeliske kristne, men det er mangel på Skriften og opplæringsmateriell ellers. MediaServes respons har vært å sende 240 000 bibler og nesten 500 000 eksemplarer av evangeliserings- og disippelopplæringsmateriell.

Behovet er mye større enn vi alene kan fylle, men vi går inn for å gjøre vår del av oppgaven.

Ethiopia