Takk og bønn

Tusen takk for at du står med oss i bønn; vårt oppdrag ville vært umulig uten deg. Ukraina: Som et under har vi fått tillatelse av ukrainske tollmyndigheter å importere en forsendelse på 13 000 Davidsstjerne-Bibler tollfritt! Etiopia: 90 000 eksemplarer av...

Skredderutdannelse i Nepal

Ett av prosjektene som ServeNow driver i Nepal, er en skredderskole. Januka, som nylig er uteksaminert der, sa følgende: ″Ved hjelp av ServeNow har jeg fått utdannelsen min, og ved avslutningen fikk jeg en symaskin. Nå bruker jeg syferdighetene mine til å skaffe meg...

Jøder finner Yeshua i Ukraina

Å formidle evangeliet til jøder er fremdeles en kjerneoppgave for MediaServe. Nå holder vi på med å sende 13 000 eksemplarer av Davidsstjerne-Bibelen til Messias-troende menigheter i Ukraina og et annet land i den tidligere Sovjetunionen. Nye muligheter har åpnet seg...

Enestående mulighet i Pakistan!

Et mirakel skjedde juledag 2016  I fjor skjedde en svært spesiell begivenhet i Lahore i Pakistan. En juleparade som besto av 15 000 ─ 20 000 kristne mennesker marsjerte gjennom Lahores gater, og av disse var ca 10 000 menn utkledt som julenisser. De delte ut tusenvis...

Böne- och tacksägelseämnen

Tack för att ni står med oss i bön. Vårt uppdrag skulle vara omöjligt att utföra utan er! Ukraina: På ett mirakulöst sätt har vi fått tillstånd av de Ukrainska tullmyndigheterna att föra in en last med 13 000 ex av Bibeln med Davidsstjärnan, utan tullavgifter!...