Jesish manÅ formidle evangeliet til jøder er fremdeles en kjerneoppgave for MediaServe. Nå holder vi på med å sende 13 000 eksemplarer av Davidsstjerne-Bibelen til Messias-troende menigheter i Ukraina og et annet land i den tidligere Sovjetunionen. Nye muligheter har åpnet seg for oss, og disse har gjort det mulig for oss å betjene mange flere messianske menigheter i dette området. Av og til møter jeg mennesker som en eller annen gang har fått tak i denne Bibelen; Guds Ord har gjort et dypt inntrykk på dem.

Olga er en slik person. Hun uttrykte slik glede og takknemlighet for å ha fått en Davidsstjerne-Bibel av finske misjonærer for ti år siden. Hun fortalte at hun alltid har Bibelen med seg i håndvesken, hvor hun enn går.

Naum er en gammel mann. Han overlevde ni opphold i konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig. Han fortalte oss livshistorien sin, om hvordan hele familien hans, med unntak av han selv og hans far, ble drept. For noen år siden fikk han en Davidsstjerne-Bibel, og fra da av har han lest og studert den hele tiden. Han har ennå ikke helt tatt bestemmelsen om å følge Yeshua, men er godt på vei.

MediaServe arbeider alltid i partnerskap med menigheter og kirkeplantingstjenester. Menighetene gir hovedsakelig Bibler til medlemmer som bestemmer seg for å følge Yeshua og har bruk for sin egen Bibel. Rabbi Alexander, en messiansk jøde og menighetsleder, har fått Bibler fra oss i mange år.