Tusen takk for at du står med oss i bønn; vårt oppdrag ville vært umulig uten deg.

Ukraina: Som et under har vi fått tillatelse av ukrainske tollmyndigheter å importere en forsendelse på 13 000 Davidsstjerne-Bibler tollfritt!

Etiopia: 90 000 eksemplarer av Nytestamentet på oromo er kommer trygt frem til Etiopia og vil bli gitt til kirker på landsbygdene på mange kanter av landet. Be for de troende i Etiopia at de må bli rotfestet i Ordet!

Uganda: I august begynner vi trykkingen av vår første utgave av Nytestamentet på luganda. Disse 25 000 eksemplarene vil bli gitt til kirker på landsbygda som har stor mangel på Skriften. Vær med og be om at hele prosessen skal gå problemfritt og greit.

Teamet: Be for Carolyns reise til Kina og Singapore i september, og Peters reise til Burma. Vi vil så gjerne følge Herrens planer for tjenesten vår.

Pakistan: Vær snill å be om at den spesielle juleaksjonen vil lykkes og at vi får midler til å finansiere de 200 000 eksemplarene av Kongen på urdu.

Finn oss og lik oss på Facebook og/eller følg oss på Twitter.

www.facebook.com/MediaServe-2000099163337073

twitter.com/MediaServeUK