Vi träffade en kristen ledare, Victor, som vi arbetat med under många år. Vi har försett honom med tiotusentals biblar. Victor och hans team är regelbundet ute på gatorna över hela landet för att dela med sig av Guds kärlek. Han förestår också en bokhandel där de som är intresserade kan få en bok, ett Nya Testamente eller en bibel, helt gratis. När vi mötte Victor berättade han vittnesbörd efter vittnesbörd om hur människor kommer till tro på Jesus som Messias.

 En dag kom en fransk judinna in i affären. Hon hade invandrat till Israel för ett par år sedan och frågade mig: ”Kan du undervisa mig om Jesaja 53?” Jag svarade: ”Det gör jag gärna.” Jag började förklara för henne och efter en stund började hon gråta. ”Vad har vi gjort? Se vad vi gjort! Hur kan det komma sig att rabbinerna inte ser det här? Det känns som om ett skynke har dragits bort från mina ögon. Jag ser att det är Han! Det är verkligen Han! Han är Messias!” Hon kom till tro på Yeshua den dagen. ”Gud har visat mig att Yeshua är Messias. Nu vill jag lära mig mer. Vem kan undervisa mig?” Nu är hon medlem i en församling.

 En dag kom en ung ortodox man in i affären. Jag (Victor) började tala med honom och frågade om han ville ha ett Nya Testamente. Han svarade: ” Jag är intresserad av Nya Testamentet.”  Jag frågade om han hade läst det någon gång. Han svarade: ”Ja.” Jag fortsatte: ”Tror du på det som står?” ”Ja, och jag är inte den enda i min yeshiva (skola för ortodoxa judar). Sedan sa han, helt öppet: ”Låt dig inte luras av min klädsel. Mina kläder visar inte vem jag egentligen är!”

Senare förklarade Victor för oss: ”Många av de ortodoxa judarna lever i slutna sällskap och under stor press. De kan inte göra vad de vill men fogar sig efter sitt sammanhang. Trots det ser vi hur Gud verkar bland det judiska folket.”