MediaServe har levert Skriftene til Israel i mer enn 20 år, og i løpet av denne perioden har vi sendt nesten en halv million Bibler, Nytestamenter ogProfetena Taler til Israel. Over 100 000 av disse er Davidsstjerne-Bibelen. I august reiste en av MediaServe-staben til Israel for å møte troende og messianske ledere og å følge opp det som skjer der.

En av disse var Sasha. Han ble overlykkelig da han forsto at det var vi som utgir DavidsstjerneBibele. Han sa: Dette er en veldig god Bibel. Den har vært min Bibel i over 11 år. Jeg fikk den da jeg begynt i min nåværende jobb i Israel. Det var sjefen min som gav meg den. Tusen takk for arbeidet dere gjør!