Det finns ett enormt behov av Guds ord och undervisningsmaterial i Uganda. Många troende har fortfarande inte ens en egen bibel! Vi har vetat om det här en tid men inte haft resurser nog att göra något åt det, förrän nu! Gud har gjort det möjligt för oss att trycka 25 000 ex av Nya Testamentet på luganda. Samtidigt har vi också tryckt upp undervisningsserien Basic series (ServeNow) på luganda. De fraktas nu via Kenya till Uganda. Det kommer att hållas en stor pastorskonferens där i december. Då kommer 600 pastorer från hela Ugandas landsbygd och från fem andra länder i Afrika. Alla pastorer kommer att ta med sig dessa biblar och böcker tillbaka till sina församlingar!