Det er et enormt behov for Guds Ord og undervisningsmateriell i Uganda. Mange troende mangler fremdeles sin egen Bibel! Vi har kjent til dette behovet en tid, men har ikke hatt mulighet til å hjelpe ….. helt til nå! I år gav Gud oss mulighet til å trykke 25 000 eksemplarer av Det Nye Testamentet på deres eget språk, luganda. En stor pastorkonferanse vil bli holdt i Uganda i desember. Den vil samle 600 pastorer fra utkantstrøk over hele landet, og også fra fem andre afrikanske land. Nytestamentene vil bli båret i pastorenes hender tilbake til menighetene deres.