Mange kristne i Nepal er første- eller andregenerasjons troende med bakgrunn fra hindu- eller buddhistfamilier. Å få bibelundervisning er livsviktig for dem om de skal vokse og modnes i Herren, og det hjelper dem også å gjennomskue falsk lære. MediaServe har skaffet 25 000 eksemplarer av Porten til livet (grunnleggende bibelundervisning) til kirker i Nepal. I samtaler med kristne ledere – noen av dem har tilsyn med tusenvis av medlemmer og har plantet utallige kirker ─ fikk vi høre gang på gang at de hadde bedt til Gud om å få undervisningsmateriell. Disse kristenlederne var nye kontakter for oss. En pastor som hadde startet 110 menigheter i løpet av noen og tjue år fortalte: ”Vi har vært i bønn til Gud om å få tak i materiell til å lære opp folket vårt. Dere er kommet for å gi oss akkurat det vi trengte! Tusen takk!”