I løpet av de tre siste årene har MediaServe skaffet kirker i Nepal 270 000 nytestamenter og annet materiell til bruk i evangelisering og disippelgjøring. En fenomenal kirkevekst har skjedd i Nepal de siste tiårene. På 60-tallet fantes kun noe få hundre troende i landet. I dag er de nærmere én million! Da vi spurte de kristne lederne om hva de trodde var årsakene til dette, fikk vi to svar: Personlig evangelisering og helbredelses-undere. For mange førte helbredelse av kroppen til at de ble Herren Jesu etterfølgere! Men noen har måttet betale en høy pris! En pastor fortalte at han ble utstøtt av hjemmet da han var 14 år gammel. Faren stilte ultimatum at han skulle fornekte Kristus, men denne unge gutten bestemte seg for å følge Kristus! Gud kalte han snart til tjeneste, og i dag, 20 år senere, har han ledet utallige mennesker til Kristus og grunnlagt over 50 menigheter i Vest-Nepal.