”Jeg har ikke gått på bibelskole, men har fått en del basiskunnskap i Bibelen. Men da jeg fikk Porten til livet, hjalp det meg å forstå nye dybder i Skriften. Jeg bruker denne boken i husfellesskapene våre, og den hjelper meg også når jeg forbereder prekener i kirken, ja den er grunnleggende! Jeg ville gjerne ha 50 – 100 eksemplarer til så jeg kan gi til andre.” Pastor Muktan
”Jeg har vært en troende i ett år. Porten til livet har virkelig hjulpet meg til å se betydningen av Bibelen. Den hjelper meg til å være helt innviet til Herren og å tilbe Herren. Nå deler jeg Evangeliet med andre.”

Guds Ord har innflytelse

MediaServe har skaffet nærmere 100 000 nytestamenter til Nepal. En pastor fortalte oss at de hadde invitert over 12 000 mennesker til julefeiring i fjor. Omtrent 4000 kom, og 400 tok imot Kristus, alle 400 fick et nytestamente og ble tillagt menigheten! En annen kirke som fikk nytestamenter fra oss har en tidligere hindu-prest som pastor. For 20 år siden var det noen som besøkte den avsidesliggende landsbyen hans og ga han en evangelisk traktat. Han ble så grepet av det han leste at han skrev til dem som hadde produsert traktaten. Like etter kom han til Kristus. Da ble han og familien utstøtt fra hjemmet sitt og måtte bo i en liten hytte i utkanten av landsbyen. Denne tidligere presten begynte med å gi vann til forbipasserende, samtidig som han fortalte dem om Ham som gir Det Levende Vann! Ganske snart begynte folk å komme til tro på Jesus, og en menighet ble plantet. Så langt har denne menigheten plante 18 nye menigheter i dette distriktet. Alt begynte med et lite hefte som presenterte Jesus! I fjor ble en anti-konverteringslov innført i Nepal, men det er oppmuntrende å se ar kirken ikke er blitt brakt til taushet, men går frem med visdom. De fortsetter å forkynne evangeliet med frimodighet. MediaServe er engasjert i å hjelpe kirken i Nepal ─ med fokus på undervisningsmateriell! Vil du være med og bidra til dette?