Jag har inte gått i bibelskola utan har bara deltagit im grundläggande bibelträning. När jag läste ”The Gate to Life”, hjälpte det mig att förstå djupet i Skrifterna. ”The Gate to Life” inspirerar mig, hjälper mig att undervisa i hemgrupper och vid predikan i församlingens gudstjänster… Jag skulle behöva 50-100 extra kopior att ge bort till andra. Pastor Muktan

Jag har varit frälst i ett år. ”The Gate to Life” har verkligen hjälpt mig att förstå meningen med bibeln. Det hjälper mig att vara fullt hängiven Herren och lovprisa Honom. Numera vittnar jag också för andra.

Guds Ord gör skillnad!

MediaServe har delat ut nästan 100 000 Nya Testamenten i Nepal. En pastor berättade hur de delade ut 12 000 inbjudningar till julfest, ca 4000 kom på festen och 400 tog emot Jesus! De 400 nyfrälsta har alla fått ett Nya Testamente samt har kommit med i en församling eller en hemgrupp och håller kontakten nästan dagligen! Vi gav Nya Testamenten till en församling med en pastor som är en fd hindupräst. För tjugo år sedan kom en besökare till hans avlägsna by i östra Nepal, som gav honom ett bibeltraktat. Han blev så tagen av det han läste så han skrev till dem som hade producerat traktatet, och därefter tog han emot Jesus. Men då kastade byborna ut honom och hans familj från deras hem och de var tvungna att bo i en liten hydda i utkanten av byn. Denne nye troende, fd hindupräst, började ge vatten till människor som passerade på stora vägen och samtidigt berättade han om Honom som ger levande vatten! Rätt snart började människor komma till tro på Jesus och en församling startades. Den församlingen har startat 18 församlingar i området! Allt detta startade med ett litet häfte som berättade om Jesus! Det är fantastiskt att höra dessa vittnesbörd om tillväxt, trots att Nepal förra året införde lagen som förbjuder omvändelse… Församlingen har ändå inte tystnat, utan arbetar med vishet och fortsätter frimodigt sprida Evangeliet. Vill du stödja MediaServe att fortsätta hjälpa församlingen i Nepal med kristna traktat och undervisningsmaterial?