Hvert år drar ca 50 000 isrealere til Goa i India for å slappe av og finne fred. Andrew og Lavania, et ungt indisk ektepar, etablerer vennskap med mange israelere og deler sin tro på Yeshua med dem. Tidligere drev de en kafé på stranden, som ble et samlingssted for hundrevis av israelere. Nå inviterer de til sabbat-måltid i hjemmet sitt hver uke. En gang var det 60 personer som kom til måltidet! Andrew fortalte: ”Hver eneste sabbat ber vi for Israel og deler vår tro på Yeshua. Som oftest resulterer dette i samtaler og diskusjoner om Yeshua i en time eller to etterpå! De spør om hvorfor de skulle tro, refererer til hva rabbier sier, osv. Til slutt tilbyr vi dem boken Profetene taler som gave, slik at de kan lære ut fra sine egne skrifter. Det er ikke uvanlig at de blir sittende i huset vårt og lese Skriftene.” En israeler sa: ”Når vi reiser omkring i verden er vi ofte redde, men når vi kommer hit til dere føler vi oss sikre og trygge.” En jødisk mann lyttet til vitnesbyrdet til et av våre teammedlemmer, og kom med følgende kommentar: ”Jeg misunner deg!” Ved å høre Andrew og Lavanya fortelle, er det lett å forstå at den kjærligheten de viser israelerne gjør inntrykk. Og mange, kanskje for første gang, får høre om sin Messias! Og vi har det privilegium å tilby dem Profetene taler.