Bibelundervisning er avgjørende!

Mange kristne i Nepal er første- eller andregenerasjons troende med bakgrunn fra hindu- eller buddhistfamilier. Å få bibelundervisning er livsviktig for dem om de skal vokse og modnes i Herren, og det hjelper dem også å gjennomskue falsk lære. MediaServe har skaffet...

Nepals kirke er blant de hurtigst voksendei verden i dag!

I løpet av de tre siste årene har MediaServe skaffet kirker i Nepal 270 000 nytestamenter og annet materiell til bruk i evangelisering og disippelgjøring. En fenomenal kirkevekst har skjedd i Nepal de siste tiårene. På 60-tallet fantes kun noe få hundre troende i...

Till nytta för både gamla och nya troende

Jag har inte gått i bibelskola utan har bara deltagit im grundläggande bibelträning. När jag läste ”The Gate to Life”, hjälpte det mig att förstå djupet i Skrifterna. ”The Gate to Life” inspirerar mig, hjälper mig att undervisa i hemgrupper och vid predikan i...

Bibelundervisning är viktig!

Många kristna i Nepal är första och andra generationens troende. De kommer från hindu- och buddistfamiljer. Bibelundervisning är livsavgörande för att de skall kunna växa och mogna i Herren och det hjälper dem undvika villoläror. MediaServe har försett församlingar i...

NEPAL – STARK FÖRSAMLINGSTILLVÄXT TROTS FÖRFÖLJELSE

MediaServe har under de tre sista åren försett församlingar i Nepal med 270 000 Nya Testamenten och material för evangelisation och lärjungaträning. Det har varit en enorm församlingstillväxt i Nepal de sista decennierna. I slutet av 60-talet fanns det bara några...