Bibelundervisning er avgjørende!

Mange kristne i Nepal er første- eller andregenerasjons troende med bakgrunn fra hindu- eller buddhistfamilier. Å få bibelundervisning er livsviktig for dem om de skal vokse og modnes i Herren, og det hjelper dem også å gjennomskue falsk lære. MediaServe har skaffet...

Till nytta för både gamla och nya troende

Jag har inte gått i bibelskola utan har bara deltagit im grundläggande bibelträning. När jag läste ”The Gate to Life”, hjälpte det mig att förstå djupet i Skrifterna. ”The Gate to Life” inspirerar mig, hjälper mig att undervisa i hemgrupper och vid predikan i...

Bibelundervisning är viktig!

Många kristna i Nepal är första och andra generationens troende. De kommer från hindu- och buddistfamiljer. Bibelundervisning är livsavgörande för att de skall kunna växa och mogna i Herren och det hjälper dem undvika villoläror. MediaServe har försett församlingar i...