Nå er tiden inne for å hjelpe kirken i Burma!

Da vi satt og snakket med kirkeledere, ofte i varme og svettige fortauskaféer, fikk vi denne påminnelsen: Nå er tiden inne for å hjelpe kirken i Burma. Døren har vært stengt i mange år, men i dag er den åpen! Mange menigheter opplever vekst og muligheter, men mangler redskaper til bruk i evangelisering og disippelgjøring. Gang på gang, da vi spurte dem om hva slags materiell de hadde, var svaret ”ingenting”, eller de viste oss en traktat av enkleste slag, trykt på tynt papir. Lederen av Evangelical Alliance i Burma (paraplyorganisasjon for 128 kirkesamfunn og organisasjoner) sa at deres viktigste behov i dag er litteratur og ledertrening! Vi har arbeidet i Burma i fem år, men aner at dette bare er begynnelsen! Vil du være med og hjelpe oss?