Träning av ungdomar!

Vi besökte en bibelskola där rummet var fullpackat med entusiastiska studenter, unga människor från hela landet. Många kommer skickas ut som missionärer i Burma. På söndagen besökte vi en lokal församling ansluten till den här bibelskolan och nära 1 000 personer kom på mötet. Det var lätt att se hur dessa människor älskade Herren, man kunde nästan ta på atmosfären av hunger och förväntan! För bara 7 år sedan har många varit i svårigheter på grund av diktaturen. Varje år blir c:a 200 människor döpta och går in i församlingen. MediaServe har försett dem och bibelskolan med tusentals häften för evangelisation. När vi satt och pratade
med många av evangelisterna, berättade en av dem följande: “Den här boken är nyckeln till att sprida evangeliet. Den öppnar dörren för att dela evangeliet. ”

“Jag har funnit den levande Guden…“

Vi träffade också pastor Mung, en fadersfigur för många unga pastorer, och han är ledare för omkring 100 evangelister. När vi frågade hur många häften han behövde, svarade han: “Om vårt folk får kännedom om detta material, blir det stor efterfrågan!” Mung fortsatte med att berätta om en av hans evangelister, som tidigare var religiös ledare av annan tro. Han hade hört evangeliet på radion och tog det djärva steget att följa Kristus. Idag är han ett verktyg för att föra människor till Herren och leder runt 1 000 personer till Jesus varje år. Mung berättar också att denna evangelist blir hånad av många men att då svarar han: ”Orsaken till att jag lämnade min förra religion var att jag inte kunde låtsas längre…… Jag gör fel om jag låtsas att följa i hans fotspår, och inte klarar av att göra det, då är jag en lögnare. Jag faller i synd varje dag. Men jag har funnit den levande Guden som älskar mig och jag kan inte göra något för att förtjäna frälsningen. Han har gjort det åt mig!” Han fortsätter sedan dela evangeliet. Ibland brukar religiösa ledare säga: “Jag har ingen rätt att hindra någon från att välja sin egen tro… Men, var snäll och låt inte döpa er samtidigt allihop. Gör det själva, i hemlighet, en och en.”