Ungdommer får opplæring!

Vi besøkte en bibelskole der rommet var helt fullt av entusiastiske studenter. De kom fra alle kanter av Burma, og mange av dem vil senere bli sendt ut som misjonærer i landet. På søndagen var vi på møte i den lokale kirken som er knyttet til bibelskolen, og nærmere 1000 mennesker deltok. Det var ikke vanskelig å se at disse elsket Herren, hungeren og forventningen var håndgripelig! Mange av disse hadde sikkert opplevd lidelser under diktaturet som rådet inntil for sju år siden. MediaServe har gitt menigheten og bibelskolen flere tusen hefter til bruk i evangelisering. Hvert år blir ca 200 mennesker døpt og tillagt menigheten. En av evangelistene deres sa til oss:  ”Denne boken er en nøkkel til å åpne døren for å dele evangeliet.”

”Jeg har funnet den Levende Gud…”

Vi møtte også pastor Mung, som er en farsfigur for mange unge pastorer og har tilsyn med omkring hundre evangelister. Da vi spurte om hvor mange hefter han trengte, svarte han: ”Dersom våre folk får vite om dette materiellet, vil det bli kjempe-etterspørsel!” Videre fortalte Mung om en ev sine evangelister. Denne hadde tidligere vært religiøs leder innen en annen trosretning, og hadde hørt evangeliet i radioen. Han tok det modige skritt å følge Kristus, og ”i dag bidrar han til at folk kommer til Herren og leder omkring 1000 mennesker till Kristus hvert år!” Mung forteller videre at denne evangelisten blir latterliggjort av mange, men da sier han ganske enkelt: ”Årsaken til at jeg forlot min tidligere religion var at jeg icke kunne later som lenger… Det er feil av meg dersom jeg later som jeg følger religionens bud når jeg vet at jeg ikke klarer det, da er jeg en løgner. Jeg faller daglig i synd. Men jeg har funnet den Levende Gud som elsker meg og gjør meg trygg. Han forventer ikke at jeg skal gjøre noe selv for å fortjene min egen frelse. Han har gjort det for meg.” Etter dette utgangspunktet forkynner han evangeliet. Det hender at religiøse ledere sier: ”Jeg har ingen rett til å hindre noen i å velge sin egen tro… Men vær varsom og ikke la dem bli døpt alle på én gang, men i hemmelighet, én om gangen…”