Att nå Bnei Menashe i Burma!

Att nå Bnei Menashe i Burma! För några år sedan gjorde MediaServe ”The Prophets Speak” på Mizo språket för Bnei Menashe som bor i nordöstra Indien. Vi visste också att några var bosatta i västra Myanmar, men vi hade ingen kontakt med denna grupp. När vi var i Burma,...

Träning av ungdomar!

Träning av ungdomar! Vi besökte en bibelskola där rummet var fullpackat med entusiastiska studenter, unga människor från hela landet. Många kommer skickas ut som missionärer i Burma. På söndagen besökte vi en lokal församling ansluten till den här bibelskolan och nära...

Myanmar

Trots restriktioner och etniska konflikter, ser vi uppmuntrande förändringar och en ny öppenhet för evangeliet! Carolyn Arthur åkte till Burma (Myanmar) i februari tillsammans med Frank Arthur, grundaren av MediaServe. De träffade församlingar och ledare som...

Nyt on aika auttaa Myanmarin seurakuntaa!

Nyt on aika auttaa Myanmarin seurakuntaa! Kun juttelimme seurakunnan johtajien kanssa, usein kuumassa ja hiostavassa katukahvilassa, meitä muistutettiin siitä, että nyt on aika auttaa Myanmarin seurakuntaa. Ovi on ollut suljettuna monia vuosikymmeniä, mutta tänään se...

Saavutamme Bnei Menashe -heimoa Myanmarissa!

Saavutamme Bnei Menashe -heimoa Myanmarissa! Muutama vuosi sitten MediaServe vei mizonkielisiä Profeetat puhvat -kirjoja Bnei Menashe -heimolle Koillis-Intiaan. Tiesimme että Länsi-Myanmarissa on mizon kieltä puhuvia ihmisiä, mutta meillä ei ollut yhteyksiä tähän...