NU är Etiopien öppet!” Dessa ord yttrade en missionär som verkat i Etiopien i 50år, ett land där man haft snabbt ökande antal nya kristna under de senaste 20 åren. Idag beräknas ca 20% av befolkningen i Etiopien vara evangeliska kristna, men det är stor brist på biblar och  material för lärjungaskap.  MediaServe (med hjälp av givare) har kunnat förse med 240 000 biblar och nästan 500 000 småböcker, för evangelisation och lärjungaskap till Etiopien de senaste sju åren.

 

Flicka hittar sanningen i bibeln

Organisationen God’s Love Covenant Church (ledd av missionär Per Åkvist) har startat 88 församlingar under de 3 senaste åren! Dessa samlar 25 000 besökare varje söndag. Förra året berättade man för oss att bara 1000 av dessa troende har en egen bibel! MediaServe kunde då förse församlingarna med 5000 Nya Testamenten på Oromo språket. Kalkidan, en ung kristen flicka, var en av dem som fick ett NT. Hon hade inte läst bibeln tidigare men hade länge letat efter en bibel, så nu läser hon den varje dag. Jag är så lycklig! Bibeln hjälper mig att lära känna Guds Ord och Gud själv också. För några månader sedan, började jag berätta om evangeliet för mina icke kristna vänner. Jag tar med mig Nya Testamentet och läser det varje gång jag åker till skolan.” En av ledarna berättade för oss: ”När vi reser till olika platser, ser vi att det finns ett stort behov av biblar bland de nyfrälsta. Bibeln är ett grundläggande behov i kyrkans verksamhet.  Men på grund av stor brist (en bibel kostar 2 dagslöner i Etiopien..) har vi bara lyckats möta 25 % av behovet av biblar i våra församlingar.”

Fångar som hungrar efter Guds Ord

Prison Christian Fellowship, som MediaServe förser med litteratur, arbetar i Etiopiens fängelser. De arbetar via de lokala församlingarna och har 100 fängelsepastorer. De har bibelundervisning, evangeliserar och ber med människor.  Varje år får de se omkring 7-8000 fångar komma till tro på Jesus! Direktorn berättade följande: ”Det är inte svårt att få humanitärt bistånd till fångarna men vi har verklig brist på andlig hjälp. Vi behöver Guds Ord i fängelser och internerna hungrar efter det. De gillar att läsa och många gånger läser de igenom Nya Testamentet på 3 dagar!” Vi kan tillhandahålla 6 Nya Testamenten för 100 kr.

Når judarna i Etiopien!

Israel har accepterat att ytterligare 1000 Etiopiska judar får återvända till Israel. Många fler står på tur! Vårt första projekt i Etiopien var att förse den judiska folkgruppen med Guds Ord. Vi har tills nu försett de judiska samhällena med mer än 35 000 Star of David Bibles. Genom att gå till ”juden först” har vi sett hur Herren har öppnat dörrar för att välsigna både juden och greken med Gud Levande Ord. Gafat-folket i Etiopien hävdar judiskt ursprung och de har 20 messianska församlingar i den gemenskapen, en församling har så mycket som 500 medlemmar. Gerald Gotzen berättade: ”Gafat-folket har bett om Star of David Bibles till sitt folk så att de kan läsa Guds Ord.”

Pastorer frågar efter bibeln!

MediaServe förser bla pastorer med biblar i etiopien. Det finns,  förvånande nog, pastorer som ännu inte har tillgång till bibeln på ett språk de kan förstå. Det är särskilt de yngre pastorerna som efterfrågar bibeln på amharinya så att de kan dela Ordet med församlingar och familjer.

 NU trycker vi 77 000 Biblar för Etiopien! Vill du vara med att ge en Bibel till någon som ännu inte har en?

 

Hur du kan stödja MediaServes arbete:

PlusGiro: 88196-1
Kontonamn: MediaServe

Om du är företagare, vängligen ta kontakt med Anna-Karin Vaz Contreiras (anna-karin@mediaserve.org)

Vid frågor, maila: info@mediaserve.org