Til nytte for både gamle og nye kristne

”Jeg har ikke gått på bibelskole, men har fått en del basiskunnskap i Bibelen. Men da jeg fikk Porten til livet, hjalp det meg å forstå nye dybder i Skriften. Jeg bruker denne boken i husfellesskapene våre, og den hjelper meg også når jeg forbereder prekener i kirken,...

Bibelundervisning er avgjørende!

Mange kristne i Nepal er første- eller andregenerasjons troende med bakgrunn fra hindu- eller buddhistfamilier. Å få bibelundervisning er livsviktig for dem om de skal vokse og modnes i Herren, og det hjelper dem også å gjennomskue falsk lære. MediaServe har skaffet...

Nepals kirke er blant de hurtigst voksendei verden i dag!

I løpet av de tre siste årene har MediaServe skaffet kirker i Nepal 270 000 nytestamenter og annet materiell til bruk i evangelisering og disippelgjøring. En fenomenal kirkevekst har skjedd i Nepal de siste tiårene. På 60-tallet fantes kun noe få hundre troende i...

Nytestamenter på vei til Uganda!

Det er et enormt behov for Guds Ord og undervisningsmateriell i Uganda. Mange troende mangler fremdeles sin egen Bibel! Vi har kjent til dette behovet en tid, men har ikke hatt mulighet til å hjelpe ….. helt til nå! I år gav Gud oss mulighet til å trykke 25 000...

Muslimske beduinjenter er modige og spør etter Bibelen!

Et annet sted hvor Mediaserve har skaffet bibler er en bibelbutikk sør i Israel. Det er et vakkert sted der alle er velkommen, og all litteratur blir gitt ut gratis. Da vi besøkte butikken kom to muslimske beduinjenter dit, begge tildekket fra topp til tå. De åpnet...

Søkere finner Yeshua!

Vi møtte en kristen leder, Victor, som vi har samarbeidet med i mange år. Vi har skaffet Victor og teamet hans titusenvis av eksemplarer av Skriften. De er stadig ute på gatene – i hele landet – og gjør Guds kjærlighet kjent. Han driver også en bokhandel...