Trots restriktioner och etniska konflikter, ser vi uppmuntrande förändringar och en ny öppenhet för evangeliet! Carolyn Arthur åkte till Burma (Myanmar) i februari tillsammans med Frank Arthur, grundaren av MediaServe. De träffade församlingar och ledare som MediaServe har hjälpt med biblar och skrifter under de senaste 5 åren. Tack vare gåvor så har MediaServe tryckt 157 000 biblar för Burma, 100 000 The Secret of True Life samt 70 000 The King. Dessa har distribuerats till olika religiösa ledare, skolor, barnhem, fängelser och församlingar använder även skrifterna till gatuevangelisation.

Förändring på nationell nivå!

Idag är 60 st av de 440 parlamentsledamöterna i Burma kristna! I mars i år hölls den första kristna söndagsgudstjänsten i parlamentets lokaler. Vice presidenten deltog också i mötet! Religionsministern, en buddist, föreslog att dessa kristna gudstjänster ska fortsätta varje vecka. Detta är anmärkningsvärt! För sju år sedan tillät man inga kristna i parlamentet, de fick inte heller ha någon position med inflytande… Gud verkar i Burma! I november 2017 höll man en stor kampanj i Yangon, huvudstaden i Burma. Omkring 100 000 människor deltog och en av organisatörerna berättade att 10 000 tog emot Jesus! Nu pågår uppföljningen av dem som kommit till tro.